06 144 938 75

info@buiten-gewoonafscheid.nl

Rouwproces

De eerste dagen na de confrontatie met de dood van de overledene zijn vaak regeldagen. Regelen van dingen zijn ook een manier om die eerste dagen door te komen, om je aan vast te houden. Dan wordt het belangrijk dat er tijd en ruimte is om samen te groeien in de inhoudelijke ontwikkeling van het afscheid.

In een ontspannen delen van verhalen en ervaringen rond het leven en sterven van een dierbare ontstaan dan de rituelen voor het afscheid als vanzelf. De vrijheid van eigen invulling is een streven om daarmee levenskenmerkende momenten uit te drukken in een passende vorm of symboliek.

Dat mag zo individueel mogelijk, alles is mogelijk.

Het maken van een levensverhaal kan ik dan voor mijn rekening nemen. Samen werken en het samen doorleven van een tijd van afscheid is een prachtige manier om een begin te maken met de verwerking van het verlies.

Natuurlijke symbolen zijn dichtbij want de natuur is ons grote voorbeeld van nieuw leven en afsterven, elk jaar opnieuw

Het helpt enorm als de dagen van afscheid een vertrouwde plek worden om een passende uitvaart te ontwikkelen, waar

 • onmacht de ruimte krijgt,
 • de verhalen en herinneringen mogen klinken,
 • verdriet gedeeld kan worden en afgewisseld kan worden met de vreugde en het plezier van het leven van een mens die uniek was,
 • zonder schroom gebrainstormd kan worden over de vele mogelijkheden die wenselijk zijn,
 • langzamerhand vanuit de shock en/of het verdriet eigen rituelen ontstaan, die de familie zoveel mogelijk zelf vorm zal kunnen gaan geven met unieke symbolen, verbonden aan het levensverhaal,
 • woorden of verhalen van binnenuit ontstaan; dan zijn ze na een zekere gewenning mogelijk ook te vertellen,
 • in de rust van de dagen met herinneringen en verhalen verbinding kan ontstaan tussen degenen die achterblijven.

Kwaliteiten verdwijnen soms even door emoties van verlies.

Door ondersteuning, begeleiding, rust en vertrouwen komen deze kwaliteiten en talenten van de familieleden weer naar boven.

Wanneer er iemand bij is die dit rotsvaste vertrouwen heeft en de familie helpt weer vaste grond onder de voeten te krijgen, zullen de eigen krachten toenemen. Dat is de rol die ik graag wil vervullen.

06 144 938 75

info@buiten-gewoonafscheid.nl

Wie ben ik?Dorien Leijzer-Köster, geboren en getogen en getrouwd in de Achterhoek.

Na het opvoeden van 3 kinderen heb ik me verder ontwikkeld in communicatie en geestelijk welzijn. Als opbouwwerker, coach, communicatietrainer en voorganger heb ik geduld geleerd om woorden te laten ontstaan die passend zijn in gegeven situaties. Mijn vertrouwen is daardoor gegroeid dat in rust en aandacht ook rouwende familieleden passende woorden en beelden krijgen aangereikt als ze voor het moeilijke werk staan van een passend afscheid organiseren.

Wat doe ik precies?

 • luisterend oor en stimulans zijn om lief en leed te delen,
 • goed omgaan met een lach en een traan,
 • zorg bieden en vangnet zijn in deze dagen,
 • de inhoudelijke verbinding maken uit alle verhalen,
 • vorm helpen ontwikkelen voor een passend ritueel
 • het levensverhaal betrokken vertellen tijdens de uitvaart
 • een afrondend gesprek enige tijd later om het afscheid goed af te sluiten

Dit is maatwerk, het is creatief werk, het is ingrijpend werk en dat is waar ik van hou.
Dan wordt het een afscheid ‘vieren’.

Contact

Na het overlijden kunt u me zelf bellen of via de uitvaartondernemer.

We maken dan een afspraak voor een eerste gesprek, waarin we een eerste verkenning doen rond de wensen van de overledene en de familie rond de aanpak van het afscheid, rond het inbrengen van een verhaal of gedicht.

Tijdens het tweede gesprek heb ik al een globaal verhaal gemaakt uit alles wat ik gehoord en ervaren heb. Samen schaven we dit verhaal bijen ontwikkelen er een passend ritueel bij.

Daarna werk ik alles verder uit tot een levensverhaal en de familie checkt de inhoud.

De indeling van de ceremonie wordt dan afgesproken en de inbreng van familie bij een ritueel, verhaal of gedicht. Het vertrouwen is er dan dat ik als stand-in iemands verhaal kan overnemen als het te zwaar wordt. Dat kan tot het allerlaatste moment.

06 144 938 75

info@buiten-gewoonafscheid.nl

Tarief

Samen veel tijd doorbrengen in echte aandacht voor het ontwikkelen van het persoonlijke afscheid kost veel tijd.

Het tarief daarvoor is € 375,-.

Reiskosten komen erbij van € 0,40 per km vanaf 30 km.

Ik werk graag samen met Angeline Cornielje-van Raaij uit Etten. Wij vervangen elkaar als er plotseling iets gebeurt waardoor we uitvallen. U bent dus verzekerd van onze dienst als uitvaartspreekster.